7882875643.8dd5717.317b0090001c47c49529d86158f03635

Tirpitz Museum

På vej hjem fra en weekend i sommerhus på vestkysten kørte vi forbi Blåvands nye bunkermuseum Tirpitz, der skyder op i klitlandskabet bag den gamle kanonbunker fra Anden Verdenskrig. Museet er tegnet af danske Bjarke Ingels Group (BIG) og er en imponerende oplevelse både historisk og visuelt.

Museets arkitektur med græs på taget minder om Moesgaard Museum og leder tankerne hen på skjulte underjordiske bunkere.

Den indvendige del af museet er designet af det hollandske firma Think Imagineers. De har bl.a. konceptualiseret den permanente udstilling Havets guld med store messingflader formet som polyedre ravklumper, der gav associationer til Tom Dixons lampedesigns.

Den underjordiske og mørke betonpassage ned til kanonbunkeren Tirpitz.

Kanonbrønden i Tirpitz-stillingen.

Det var på samme tid fascinerende og frygtindgydende at gå rundt i den store, fugtige kanonbunker fra Anden Verdenskrig. Oplevelsen blev yderligere dramatiseret og levendegjort af forskellige lyd- og lysinstallationer samt audioguides.

Heldigvis nåede tyskerne ikke at færdigbygge bunkeren inden krigens afslutning.

Den bevægende oplevelse i Tirpitz-bunkeren blev skyllet ned med en kop espresso i museumscaféen og vi genfandt humøret. I april måned var jeg på studietur i Berlin med min gymnasieklasse og vi besøgte i den forbindelse en koncentrationslejr. Det var en stærk oplevelse og flere af mine elever var meget nedtrykte efterfølgende. Men det er så vigtigt, at vi konstant bliver mindet om fortiden, i særdeleshed Anden Verdenskrig og særligt i disse mørke tider med Trump som præsident i USA, og at vi får en personlig oplevelse af historien, f.eks. i en koncentrationslejr, på et krigsmuseum eller i Tirpitz-bunkeren ved Blåvand.

Læs en anmeldelse af Tirpitz Museet i The Guardian.

Comments (14):

 1. safetoto

  december 6, 2022 at 9:01 am

  Your writing is perfect and complete. safetoto However, I think it will be more wonderful if your post includes additional topics that I am thinking of. I have a lot of posts on my site similar to your topic. Would you like to visit once?

 2. baccaratcommunity

  december 11, 2022 at 4:07 am

  It’s too bad to check your article late. I wonder what it would be if we met a little faster. I want to exchange a little more, but please visit my site baccaratcommunity and leave a message!!

 3. totosite

  februar 3, 2023 at 10:00 am

  I was looking for another article by chance and found your article totosite I am writing on this topic, so I think it will help a lot. I leave my blog address below. Please visit once.

 4. safetoto

  februar 22, 2023 at 8:27 am

  I have been looking for articles on these topics for a long time. safetoto I don’t know how grateful you are for posting on this topic. Thank you for the numerous articles on this site, I will subscribe to those links in my bookmarks and visit them often. Have a nice day

 5. Get Prostadine

  februar 22, 2023 at 8:16 pm

  this article is sooooo detailed that i actually left everything i was doing and started to consume everything on it…thanks for wonderful story!

 6. getairwavedefender

  februar 23, 2023 at 2:09 pm

  Are you worried about the health risks of EMF radiation exposure? If so, you need to get the 5G Airwave Defender EMF Shield. This revolutionary product drastically reduces your risk of EMF radiation exposure, giving you peace of mind that your health is protected.

 7. airwavedefenderusa

  februar 25, 2023 at 2:30 pm

  Protect Yourself from EMF Radiation with Airwave Defender – the Ultimate EMF Shield!

  Airwave Defender EMF Shield protects you from the damaging effects of EMF radiation. Our EMF Shield uses innovative technology to block up to 99.9% of EMF radiation, giving you the peace of mind that you and your family are safe.

 8. majorsite

  februar 27, 2023 at 8:49 am

  As I am looking at your writing, majorsite I regret being unable to do outdoor activities due to Corona 19, and I miss my old daily life. If you also miss the daily life of those days, would you please visit my site once? My site is a site where I post about photos and daily life when I was free.

 9. baccaratcommunity

  april 17, 2023 at 4:00 am

  I was looking for another article by chance and found your article baccaratcommunity I am writing on this topic, so I think it will help a lot. I leave my blog address below. Please visit once.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.